Title:

Czarownica Powołana Abo Krotka Navka Y Przestroga z Strony Czarownic : Zebrana zrozmaitych (!) Doktorow tak wprawie (!) Bożym iako y w świeckim biegłych dla ochrony y poratowania sumnienia, osobliwie na takie Sądy wysadzonych.uł projektu badawczego 0 Czarownica Powołana Abo Krotka Navka Y Przestroga z Strony Czarownic : Zebrana zrozmaitych (!) Doktorow tak wprawie (!) Bożym iako y w świeckim biegłych dla ochrony y poratowania sumnienia, osobliwie na takie Sądy wysadzonych.

Title execution:

Czarownica powołana, abo krótka nauka y przestroga z strony czarownic zebrana z rozmaitych doktorów ták w prawie bożym iáko y w świeckim biegłych dla ochrony y porátowánia sumnienia ; Czarownica powołana (pol.)

Creator:

Wisner, Daniel ( -16..).

Contributor:

Regulus, Wojciech (ca 1595-1652). Drukarz

Subject and Keywords:

Czarownice -- Polska -- 1500-1800. ; Czarnoksięstwo -- procesy -- Polska -- dzieła przed 1800. ; stare druki Biblioteka PTPN

Description:

Estr. XV-XVIII, 33, 71-72 oraz 14, 531 (s.v. Czarownica) ; Wariant: Inny układ paginacji. " Pytania" zaczynają się na s. 21, a nie jak podaje Estr. s. 24. Poczatek tekstu różni się od podanego przez Estr., w paru szczegółach. ; Defekt: brak k. tyt. i k. nlb. 3 na początku s. 11-14, 33-34, 59-62. ; B. opr.

Publisher:

Wojciech Regulus

Place of publication:

W Poznaniv

Signature:

2753. I

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Publication date:

1639

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Digitisation sponsor:

„Digitalizacja starych druków i rękopisów matematycznych oraz poloników (XVI-XVII w.) ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja.” - zadanie finansowane w ramach umowy nr 863/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Location of original object:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk